Naše škola

   Forma školy, kterou jsme schopni vám nabídnout za podmínek, které máme k dispozici, je tzv. domácí, sdružená či komunitní škola. Jde vlastně o to, že děti jsou zapsány ve kmenové škole – vždy musí mít kmenovou školu, a jsou zapsány do domácího vzdělávání. Nebude je však vzdělávat  rodič, ale my, v naší škole. Aby dítě mohlo být vzděláváno doma, potřebuje souhlas ředitele školy a potvrzení o vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně. S tím nebývají problémy. Jak to bude s kmenovou školou a která to bude, ještě nevím, ale považuji to za detail, který je snadno řešitelný.

   Tento typ uspořádání má své výhody. Nejsme na nikom a na ničem závislí, netýkají se nás hygienická nařízení a regule.  Můžeme si organizovat den podle našich potřeb, nemáme čas regulovaný zvoněním.

    Kromě výhod jsou ovšem i nevýhody. Ta nejpodstatnější je, bohužel, ta, že jsme ryze soukromá skupina, a tedy se na nás nevztahují žádné dotace ani státní plat pro učitele. Vše jde na vrub rodičům. Proto jsem také počítala s minimálním počtem dětí a školným 5000,-Kč. Je to hodně, to je jasné. Zařízení tohoto typu jsou velmi drahá. Nakonec mi můj manžel nabídl, že mne bude podporovat, a  já tak mohu pracovat s téměř jakýmkoli počtem dětí. Musím zaplatit asistentku a úvěr na pomůcky, který je nezbytný – pomůcky jsou velmi drahé, ale skutečně se vyplatí. Ale školné jsme snížili na 4000,-/měsíc + stravné, které se vypočítá až po prvním měsíci, protože kalkulaci dopředu neumíme provést. Novinkou je školné pro tento rok - zaváděcí cena - měsíčně 1000,-Kč + stravné.

 

   A jak si představuji personál? Ten bude reprezentován mnou, hlavní učitelkou, a paní Evou Žilákovou, která bude vykonávat pomocné práce, pomáhat dětem s méně odbornými záležitostmi, učení samotné bude čistě moje práce. Paní Žiláková bude pro děti také vařit, bude vařit opravdu zdravě a chutně.

   Jídlo považujeme také za součást výchovy. Dětem budou předkládána jídla zdravá, namnoze vegetariánská a taková, aby jejich příprava byla snadná a rychlá. Budou to jídla barevná a chutná a počítáme stím, že děti (alespoň ty starší) budou mít jednou za týden službu v kuchyni. Prostírání si a umytí nádobí p obědě je samozřejmostí. Svačiny si budou připravovat samy

   Také úklid budeme provádět společně – děti jsou pak i vnímavější k nepořádku a více si čistého prostředí váží.

Eva Chudobová

 


Kontakt

Mgr. Eva Chudobová

Pecka 403
Pecka
50782


775735449