Školné

Školné na 1 měsíc činí 4000,- Kč + 500,- Kč za svačinu a oběd
 
Pro školní rok 2015/2016 bude zaváděcí školné na 1 měsíc činit 1000,- Kč + stravné, kalkulaci provedeme po měsíčním provozu, počítáme s cca 500,-Kč.

Kontakt

Mgr. Eva Chudobová

Pecka 403
Pecka
50782


775735449