Dopis rodičům po setkání 23.4.2015

05.05.2015 22:38

Milí rodiče a přátelé Trochu jiné školy,

 

ještě jednou vám chci poděkovat za účast na včerejší besedě.  Váš zájem nás podnítil k dalšímu přemýšlení nad tím, co vlastně chceme a co můžeme nabídnout.

Včera jsme hovořili o tom, co v běžné škole postrádáme a považujeme za důležité, aby naše děti dostaly:

-          respektující přístup

-          připravené prostředí

-          prožitkové učení

-          výchova k samostatnosti

-          výchova k praktickým činnostem

-          podpora kreativity

-          věkově heterogenní  skupina  –  inspirace pro mladší, pomoc starších – přirozené prostředí

-          škola bez známek a bez zvonění

-          škola je zábava

-          vytvoření prostoru pro vnitřní motivaci, ne práci na povel a za odměnu – pochvala, jednička, kupónekJ

-          školné 5000/měs. se svačinou a obědem

-          družina možná

-          dítě potřebuje být zapsáno v kmenové škole a musí být vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně

-          pan Kalista nabídl hudební dílny – kytara, zpěv, bubnování, sundrums,…

-          otevíráme se dětem ve věku 5 – 9 let, tedy předškoláci – 3. ročník

-          výuku děti absolvují do 5. ročníku včetně

-          vzdělávací plán kompatibilní s plánem běžné ZŠ

-          přezkoušení v kmenové ZŠ každého půl roku

-          máte nějaké nápady, připomínky? Co vám zde ve výčtu chybí?

 

   Z vašich řad zazněla oprávněná kritika, že Trochu jiná škola není dostatečně vidět, budu se snažit to trochu napravit. Zřejmě bych chtěla zorganizovat ještě alespoň jednu besedu v Nové Pace, na Pecce, možná i ve Staré Pace. To je náš plán na květen. V červnu bychom rádi měli konkrétnější představu o počtu dětí, které k nám v září nastoupí.  Proto vás prosíme, abyste se rozhodovali asi do konce května či prvního červnového týdne. Nachystat celý projekt tak, aby se v září mohlo vše rozjet, nebude žádná hračka. Ale budeme vše dělat s radostí a láskou.

   Další věc, kterou jsem možná ne dost zdůraznila, je, že bych ráda uvítala předškoláky. Jejich schopnost vnímání je mimořádná, a prostředí, které jim dává dostatek podnětů, je vystřelí do jiných dimenzí – dimenzí svobodného poznávání. Oproti včerejšku ještě jedna – významná  - změna – nebudeme výuku zahajovat až od určitého počtu dětí. Díky velké morální podpoře, které se mi dostalo od mého manžela, otevíráme školu letos, lhostejno, pro kolik dětí.

   Ráda bych vás také poprosila, abyste šířili tyto informace mezi přátele, o kterých si myslíte, že by mohli mít zájem o nabízený typ výuky. Předem vám za to děkuji. A prosím vás o zpětnou vazbu, napište, co byste chtěli vědět, co vás zaujalo, co jste postrádali ve výčtu informací a co se vám zdá nereálné. Je dobré říkat věci nahlas, pak se z nich nestane problém. Chceme naučit děti, aby otevřeně komunikovaly a vyjadřovaly svůj názor, aniž by protějšek urážely a ponižovaly, pojďme jim ukázat, jak se to dělá! Naším cílem je vychovávat harmonické osobnosti, které se umí radovat ze života a znají svou cenu.

   Prosím všechny rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě do Trochu jiné školy, ať již letos či v letech příštích, nechť nám dají vědět, abychom alespoň zhruba zmapovali zájem.

Na závěr uvádím užitečné odkazy, které by vás mohly více uvést do problematiky Montessori, alternativního a domácího vzdělávání.

 Naše heslo je:  Dobrý rodič je informovaný rodič.

https://branakdetem.blogspot.cz/2014/04/praxe-z-domaciho-vyucovani.html

https://www.montessori-doma.cz/montessori-doma

https://www.zsjbc5kvetna.cz/montessori

a mnoho, mnoho dalších.

 

Na vaše reakce se těší vaše

trochu jiná učitelka Eva Chudobová

—————

Zpět


Kontakt

Mgr. Eva Chudobová

Pecka 403
Pecka
50782


775735449